Administracinės bylos - Advokatas Tomas Jurgelionis

Praktika administracinėse bylose

Klientas išteisintas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos pareikštų kaltinimų

Klientas buvo kaltinamas, kad jis, būdamas vienos įmonės direktoriumi, esant šio juridinio asmens faktiniam nemokumui, nesikreipė į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl pažeidė šio juridinio asmens kreditorių interesus, dėl ko Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinis padalinys prašė teismo iškelti Klientui administracinę bylą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 506 straipsnį ir skirti jam nuo 5000,00 Lt – 10000,00 Lt dydžio baudą.

Teisminio nagrinėjimo metu, pavyko įrodyti, kad kliento veikoje nebuvo šio pažeidimo sudėties, dėl ko teismas Klientą šioje byloje išteisino visiškai.

 Ne bet kuris faktinis pasišalinimas iš eismo įvykio vietos laikomas Kelių eismo taisyklių pažeidimu

Vilniaus miesto apylinkės teismas nagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje Klientas buvo kaltinamas padaręs kelių eismo taisyklių pažeidimus: apgadinęs priešpriešai važiavusią transporto priemonę bei pasišalinęs iš eismo įvykio vietos pažeisdamas Kelių eismo taisyklių reikalavimus.

Teisminio nagrinėjimo metu aiškinantis galimo eismo įvykio aplinkybes, buvo nustatyta, kad Klientas neturėjo tikslo pasišalinti iš galimos eismo įvykio vietos, dėl galimo eismo įvykio šnekėjosi su kitos transporto priemonės savininku, paaiškindamas, kad jis jokio Kelių eismo taisyklių pažeidimo nepadarė, todėl kaltinamas yra nepagrįstai.

Vilniaus miesto apylinkės teismas išteisino Klientą dėl inkriminuojamo Kelių eismo taisyklių pažeidimo – pasišalinimas iš eismo įvykio vietos, konstatuodamas, kad Kliento veikoje nėra pažeidimo sudėties.

Kelių policijos valdyba, nesutikdama su tokiu pirmosios instancijos sprendimu, pateikė apeliacinį skundą.

Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartimi administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-1048-200/2013 Kelių policijos valdybos skundą atmetė ir paliko galioti Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. liepos 29 d. nutarimą.

Klientas išteisintas dėl jam pateiktų kaltinimų

Klientas buvo kaltinamas tuo, kad vairuodamas transporto priemonę nepaliko tarpo iš šono, kliudė stovinčią transporto priemonę bei iš eismo įvykio vietos pasišalino pažeisdamas Keliu eismo taisyklių reikalavimus.

Teisminio nagrinėjimo metu buvo panaudota aktyvi gynyba: i byla buvo pateikti gynybos surinkti įrodymai, patvirtinantys Kliento nekaltumą. Teismui buvo pateiktos fotonuotraukos, specialisto išvada ir kiti rašytiniai įrodymai, kurie patvirtino ne tik Kliento nekaltumą, tačiau ir paneigė Kelių policijos valdybos teismui bandomą įpiršti eismo įvykio susidarymo mechanizmą.

Teismas įvertinęs byloje esančius gynybos pateiktus įrodymus bei laikydamasi nekaltumo prezumpcijos ir in dubio pro reo (visi neaiškumai ir netikslumai aiškinami kaltininko naudai) principų viršenybės, Klientą išteisino visiškai.

Detalesnė informacija administracinio teisės pažeidimo byloje – A2.6-453-891/2013

Kaltės pripažinimas, gailėjimasis dėl padaryto pažeidimo bei kitos juridiškai reikšmingos aplinkybes – pagrindas mažinti įstatyme numatytą minimalų baudos dydį.

Valstybinė darbo inspekcija surašė Klientei, buvusiai juridinio asmens vadove, administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad patikrinimo metu buvo nustatyta, kad vienas iš darbuotojų dirbo pavestą darbą nesudarius darbo sutarties bei atitinkamai nepranešus apie tai Sodrai dėl ko prašė teismo nubausti Klientą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 413 straipsnio 1 dalį (nelegalus darbas) ir skirti nuo 3000,00 Lt iki 10000,00 Lt dydžio baudą.

Teisminio nagrinėjimo metu buvo įrodyta, kad Valstybinė darbo inspekcija ne visiškai objektyviai ištyrė faktines pažeidimo aplinkybes, dėl ko nepagrįstai kaltino Klientę pavedus atlikti darbo funkcijas nesant sudarytos darbo sutarties.

Teismas įvertinęs visas byloje esančias faktines aplinkybes, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsniu, skyrė Klientei mažesnę nei įstatyme nustatytą minimalią baudą – 600,00 Lt.

Detalesnė informacija – Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 2 d. nutarimas administracinio teises pažeidimo byloje Nr. A2.1-1087-784/2013

Byla baigta Kliento naudai nepasiekusi teismo

Kauno miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Viešosios tvarkos tarnyba pranešimu informavo Klientą, kad jam yra surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1245 straipsnį (Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas).

Advokato padėjėjas Tomas Jurgelionis, atstovaudamas Kliento interesus Savivaldybėje, nagrinėjant šią administracinę bylą, įrodė, kad dėl šio pažeidimo padarymo nėra Kliento kaltės, todėl Savivaldybė Klientui už šį pažeidimą baudos neskyrė, o iškeltą bylą Kliento atžvilgiu nutraukė.

Vilniaus miesto 3 apylinkes teismas patenkino advokato padėjėjo Tomo Jurgelionio parengtą skundą administracinio teises pažeidimo byloje

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilines saugos ir viešosios tvarkos departamento Kalbos kontrolės ir administracinės veiklos skyriaus surašė Klientei du administracinio teises pažeidimo protokolus už tai, kad ji vedžiojo šunį be antsnukio ir pavadėlio bei nubaudė Klientę pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnio 1 dalį.

Advokato padėjėjas Tomas Jurgelionis, įvertinęs administracinėje byloje surinktus įrodymus bei nustatytas faktines aplinkybes, nesutikdamas su tokiais Savivaldybės administracijos priimtais nutarimais, pateikė skundą Vilniaus miesto 3 apylinkes teismui, kuris įvertinęs skunduose nurodytus motyvus ir argumentus, 2011 m. lapkričio 11 d. nutarimu administracinėje byloje Nr. II-403-754/2011 skundą patenkino visiškai ir panaikino Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Kalbos kontrolės ir administracinės veiklos skyriaus 2011-09-19 nutarimus Nr. A11-10687-(1.1.56-SM3) ir Nr. A11-9163-(1.1.56-SM3) Klientės atžvilgiu dėl administracinių teisės pažeidimų pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnio 1 dalį, ir bylas nutraukė.

Detalesnė informacija – Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutarimas administracinėje byloje Nr. II-403-754/2011.

Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas patenkino apeliacinį skundą

Klientė kreipėsi su prašymu padėti surašyti skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo nutarimo administracinėje byloje, kurioje teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą, pripažino ją kalta dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 127 straipsnio 2 dalyje (Kelių eismo taisyklių pažeidimas, nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą)) ir 130 straipsnio 1 dalyje (Nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, taip pat pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles) numatytu administraciniu teises pažeidimu padarymo ir paskyrė jai 3100 Lt baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 3 metams.

Siekiant apginti Klientes teisėtus interesus, buvo parengtas ir pateiktas apeliacinis skundas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Teisėjų kolegija, susipažinusi su apeliacinio skundo argumentais bei sutikdama su jais nustatė, kad Klientės veikoje nebuvo tyčios, o pažeidimo padarymo aplinkybės nebuvo pakankamai ir išsamiai ištirtos. Todėl Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas dėl skunde nurodytu aplinkybių padarė išvadą, jog nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme nebuvo išsamiai ištirtos bylai reikšmingos aplinkybes (ATPK 272 ir 284 straipsniai), todėl panaikino Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo nutarimą , o bylą gražino šiam teismui nagrinėti iš naujo.

Vilniaus miesto 1 apylinkes teismas iš naujo išnagrinėjęs administracinę bylą Klientei skyrė 100 Lt baudą.

Detalesnė informacija – www.lvat.lt bylos Nr. N-444-1292/2010