My status

+370 675 85537

El. paštas: tomas@akvp.lt

Santuokos nutraukimas

 

Santuokos nutraukimo procesas yra pakankamai sudėtingas procesas, reikalaujantis ne tik didelių laiko sąnaudų, tačiau ir daugeliu atveju susijęs su didele emocine ir psichologine įtampa. Santuokos nutraukimo metu teismas, nagrinėdamas civilinę bylą išsprendžia eilę klausimų: nutraukia santuoką; padalina santuokos metu įgytą turtą; sprendžia klausimą dėl išlaikymo priteisimo vienam iš sutuoktinių; nustato vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų; nustato išlaikymo dydį vaikui bei priteisia jį iš vieno iš tėvų; nustato vaiko bendravimo ir auklėjimo tvarką; nustato skolinių įsipareigojimų, atsiradusių sudarius santuoką mokėjimo tvarką ir t.t.

Todėl santuokos nutraukimo procesas reikalauja ypatingo atidumo ir kruopštumo, nes būtent nuo to didžiąja dalimi priklauso teismo sprendimas bei tolimesnė buvusių sutuoktinių turtinė padėtis, skolinių įsipareigojimų pasiskirstymas.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas reglamentuoja, kad santuoka, registruota civilinės metrikacijos skyriuje gali būti nutraukiama:

 1. Abiejų sutuoktinių bendru susitarimu;
 2. Vieno iš sutuoktinių prašymu (jei teismas prieš tai buvo nustatęs separaciją (gyvenimą skyriumi);
 3. Vieno sutuoktinio prašymu dėl kito sutuoktinio kaltės.

Prieš pradedant rengti procesinius dokumentus teismui Klientas privalo suteikti šią informaciją:

 • Ar yra galimybių nutraukti santuoką bendru sutarimu
 • Ar santuoką norima nutraukti dėl sutuoktinio kaltės
 • Ar sutuoktiniai negyvena skyriumi
 • Santuokos sudarymo data (santuokos liudijo dokumentas, išdavimo data ir Nr.)
 •  Ar turi bendrų išlaikymo reikalaujančiu vaikų
 • Ar yra santuokoje bendrai įgyto turto (nekilnojamasis, kilnojamasis turtas)
 • Ar yra turto, kuris buvo įgytas iki santuokos
 • Ar yra turto, kuris įgytas paėmus kreditą (kredito sutartis)
 • Ar yra kitu skolinių įsipareigojimų
 • Su kuriuo sutuoktiniu bus nustatoma vaiko gyvenamoji vieta
 • Kokio išlaikymo dydžio reikalauja vaiko poreikiai (išlaikymas priteisiamas proporcingai tėvo ir mamos turtinei padėčiai)
 • Kokia tvarka bus reikalaujama nustatyti išlaikymą privalančio mokėti tėvo dalyvavimas auklėjant vaiką (susitikimo su vaiku dienos, laikas ir pan. )
 • Kaip bus dalinamas turtas skyrybų metu
 • Kokią pavardę pasirinks klientas po skyrybų.

Pateikiami dokumentai:

 • Kliento vardas, pavardė, tel. nr. (gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, kredito įstaigos pavadinimas, atsiskaitomoji sąskaita)
 • Sutuoktinio anketiniai duomenys (analogiškai kaip ir klientui)
 • Santuokos sudarymą patvirtinančio dokumento kopija (teismui privalomai turi būti pateiktas šio dokumento originalas)
 • Vaikų gimimo liudijimų kopijos
 • Duomenys apie turtą (pirkimo sutartys, dovanojimo sutartys, palikimo priėmimas, kredito sutartys ir pan., registrų centro išrašai ir pan.)
 • Įvairios pažymos (apie vaikų lankomus būrelius, už kuriuos reikia mokėti ir pan.)
 • Kiti dokumentai

Susisiekti……