My status

+370 675 85537

El. paštas: tomas@akvp.lt

Paveldėjimo teisė

 

Paveldėjimo teisė gali atsirasti pagal testamentą ir pagal įstatymą. Esant bet kuriam iš paveldėjimo pagrindų įpėdinis gali pasirinkti priimti palikimą arba jo atsisakyti, taip pat pasirinkti palikimo priėmimo būdą. Palikimo priėmimas – tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo. Palikimą priimti galima atliekant vieną iš įstatyme nustatytų teisinių veiksmų: faktiškai pradėjus turtą valdyti, kreipiantis į palikimo atsiradimo vietos notarą dėl turto apyrašo sudarymo arba paduodant palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.53 straipsnis).
Įpėdiniai gali palikimą priimti skirtingais būdais. Ta aplinkybe, kad vienas įpėdinis pradėjo paveldimą turtą valdyti, nepašalina kito įpėdinio teisės tokiu pat ar kitu būdu priimti palikimo. Jeigu vienas įpėdinis kreipiasi į notarą su pareiškimu dėl palikimo priėmimo, o kitas pradeda turtą valdyti, tai reiškia, kad palikimas yra priimtas kelių įpėdinių skirtingais būdais. Įpėdinio nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas yra sandoris – palikimo priėmimas. Įstatyme nenustatyta, kad palikimo priėmimo pagrindu atsirandančios įpėdinio nuosavybės teisės perėjimo momentas priklausytų nuo paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo ar jo teisines registracijos.
Nepilnamečiai įpėdiniai paveldi turtą tik teismo leidimu.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.20 straipsnyje nurodyta, kad palikėjo vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, tėvai (įtėviai) kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas, paveldi, nepaisant testamento turinio, pusę tos dalies, kuri kiekvienam iš jų tektų paveldint pagal įstatymą (privalomoji dalis), jeigu testamentu neskirta daugiau. Teisė į privalomąją dalį išlieka ir tuo atveju, kai yra sudarytas bendrasis sutuoktinių testamentas, nes, kaip numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.43 straipsnis, bendruoju sutuoktinių testamentu abu sutuoktiniai vienas kitą paskiria savo įpėdiniu ir po vieno sutuoktinio mirties visa mirusiojo turtą (iš jo ir bendrosios sutuoktinių nuosavybės dalį) paveldi pergyvenęs sutuoktinis, išskyrus privalomąją palikimo dalį. Teisė į privalomą palikimo dalį realizuojama teisme reiškiant ieškinį.
Be to įpėdiniai turi teisę atsisakyti priimti palikimą.

Dėl konsultacijos ar procesinių dokumentų parengimo susisiekite