My status

+370 675 85537

El. paštas: tomas@akvp.lt

Apie mane

advoktas Tomas Jurgelionis

Esu įrašytas į Lietuvos Respublikos praktikuojančių advokatų sąrašą. Advokatūros įstatyme numatyta teisinių  paslaugų teikimo veikla verčiuosi nuo 2010 m.

Savo veikloje konsultuoju fizinius ir juridinius asmenis teisiniais klausimais, atstovauju klientams valstybinėse institucijose bei santykiuose su trečiaisiais asmenimis, rengiu įvairius procesinius dokumentus klientų skolininkams, bei teismams.

Kadangi iki pradedant verstis advokato veikla dirbau teisinį darbą tiek valstybinėse institucijose, tiek privačiame sektoriuje, o vėliau ir advokatų kontoroje, mano geriausiai žinomos sritys yra:

Administracinė teisė – teikiant skundus administracinių teisės pažeidimų bylose, atstovaujant fiziniams ir juridiniams asmenims (skiriant ekonomines sankcijas). Atstovaujant fiziniams ir juridiniams asmenims administracinėse bylose apygardos administraciniuose teismuose.

Bankroto teisė -teikiant ieškinius bei atsiliepimus bylose dėl ginčų kylančių iš bankroto teisinių santykių.

Darbo teisė – teikiu konsultacijas tiek fiziniams tiek juridiniams asmenims dėl darbo sutarčių būtinųjų sąlygų pakeitimo, įsakymų ir kitų lokalinių (įmonės vidaus) teisės aktų parengimo, rengiu procesinius dokumentus teismui dėl neteisėto atleidimo iš darbo, dėl darbuotoju]ų materialinės atsakomybės  ir t.t.

Paveldėjimo teisė – teikiu konsultacijas paveldėjimo teisės klausimais, bei rengiu procesinius dokumentus teismui dėl įpėdinių palikimo priėmimo, jų ginčijimo ir t.t.

Šeimos teisė – teikiu konsultacijas, rengiu procesinius dokumentus teismui dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių susitarimu, dėl vieno sutuoktinio kaltes ar vieno sutuoktinio prašymu. Taip pat teikiu konsultacijas dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, jo gyvenamosios vietos nustatymo, bei rengiu procesinius dokumentus teismui.

Viešųjų pirkimų srityje – teikiu konsultacijas dėl viešųjų pirkimų procedūrų, rengiu pretenzijas perkančiosioms organizacijoms, atsiliepimus į pateiktas pretenzijas, o taip pat rengiu ieškinius teismui bei atstovauju teismuose.

Rangos santykių srityje – padedu parengti rangos sutartis, konsultuoju klausimais dėl rangos teisinių santykiu. Rengiu procesinius dokumentus teismui ginčuose, kylančiuose iš rangos teisinių santykių bei atstovauju teismuose.

Baudžiamosios teises srityje – ginu ir atstovauju fizinius asmenis ikiteisminiuose tyrimuose bei teisme bylose dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams; ekonomikai ir verslo tvarkai; valstybes tarnybai ir viešiesiems interesams; transporto eismo saugumui ir kitose bylose.